วิธีการติดตั้ง

มาเรียนรู้วิธีการติดตั้ง " Tokyo Sukkiri " โดยการรับชมวิดิโอ 1 นาที.
วิธีการติดตั้ง       Tokyo Sukkiri (ฝารองนั่งแบบฉีดชำระ)
 
ทุกคนสามารถติดตั้ง "Tokyo Sukkiri" ได้ง่ายๆภายใน 6 ขั้นตอน.

"Tokyo Sukkiri" เป็นฝารองนั่งชักโครกฉีดชำระแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ที่พัฒนาโดย บริษัท แฮปปี้ทอยเล็ท จำกัด.

โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้ทุกประเทศหรือทุกสถาณการณ์เว้นแต่ว่ามีก๊อกน้ำ.

นอกจากนี้การติดตั้งง่ายด้วย.

English

Japanese

© 2014-2019 by Happy Toilet Co., Ltd.