.

วิธีการติดตั้ง Tokyo Sukkiri (ฝารองนั่งแบบฉีดชำระ)

ทุกคนสามารถติดตั้ง “Tokyo Sukkiri” ได้ง่ายๆภายใน 6 ขั้นตอน.

“Tokyo Sukkiri” เป็นฝารองนั่งชักโครกฉีดชำระแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

ที่พัฒนาโดย บริษัท แฮปปี้ทอยเล็ท จำกัด.

โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้ทุกประเทศหรือทุกสถาณการณ์เว้นแต่ว่ามีก๊อกน้ำ.

นอกจากนี้การติดตั้งง่ายด้วย.

 

ดาวน์โหลดวิธีการติดตั้ง

 

 

Strainer (ตัวกรอง) เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาประสิทธิผล ตรวจสอบการติดตั้งอย่างถูกต้องและทำความสะอาดอย่างน้อยปีละครั้ง