.

บริษัท แฮปปี้ ทอยเล็ท จำกัด 

 

ประธาน     :       นายฮิโรอากิ นาริตะ (ผู้บริหาร)
ที่อยู่    : 587/3 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ที่ปรึกษา    : ดร. ทามาโอะ โอโนะ (ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยชินชู ประเทศญี่ปุ่น) 
ทุนจดทะเบียน      :  67,000,000 บาท  
ธนาคารหลัก    : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งเมื่อ    : 14 ตุลาคม 2551
ประเภทธุรกิจ    : ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ eco-showerlet (Tokyo Sukkiri)
เว็บไซต์    : www.happytoilet.co.th 
โทรศัพท์    : +66-2-294-7117 (สำนักงานใหญ่)
+66-2-294-7120 (FAX) 

 

 

เป้าหมายบริษัท

 

1. เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เราทุ่มเทเพื่อยกระดับสุขอนามัยให้กับท่าน
3. เราร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างสังคมคุณภาพด้วยกิจกรรมสิ่งแวดล้อม
4. เราสำรวจความเป็นไปได้อยู่ตลอดเวลาด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์