บริษัท แฮปปี้ ทอยเล็ท จำกัด

 

Managing Director    

    :        Mr. Hiroaki Narita
ที่อยู่     : 587/3 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ที่ปรึกษา     : ดร.ทามาโอะ โอโนะ (ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยชินชู ประเทศญี่ปุ่น) 
ทุนจดทะเบียน       :  67,000,000 บาท
ธนาคารหลัก     : ธนาคารกรุงเทพ
ก่อตั้งขึ้น     : 14 ตุลาคม 2551
ประเภทธุรกิจ      : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ eco-showerlet (Tokyo Sukkiri)
เว็บไซต์     : www.happytoilet.co.th 
โทรศัพท์     : +66-2-294-7117 (Head Office)
+66-2-294-7120 (FAX) 

 

 

ปรัชญาของบริษัท

 

1.  เราสนับสนุนสุขภาพที่ดีและความสะดวกสบายของลูกค้า
2.  เราพยายามปรับปรุงสภาพสุขอนามัยของลูกค้า
3.  เราทำงานเพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างกว้างขวางด้วยกิจกรรมเชิงอนุรักษ์
4.  เราสำรวจความเป็นไปได้ที่หลากหลายด้วยจินตนาการที่สร้างสรรค์ตลอดเวลา